สายลาบ-หลู้ ต้องระวัง! เตือนกินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ ปีนี้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย

1743

สายลาบ-หลู้ ต้องระวัง! เตือนกินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ ปีนี้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย

     กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคไข้หูดับในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 สิงหาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 265 ราย เสียชีวิต 23 ราย ซึ่งสถานการ์โรคไข้หูดับในภาพรวมนั้น มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 16 รายจากปีที่ผ่านมา โดยพบผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอายุมากกว่า 65 ปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด

     โดยคาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยไข้หูดับเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดคือการรับประทานลาบหมูดิบ-หลู้ และการชำแหละหมูสดโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน

     สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคโดยตรง เช่นคนเลี้ยงหมู คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละหมู และคนที่รับประทานเนื้อหมูดิบ เป็นต้น ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไต มะเร็ง หัวใจ ผู้ที่เคยตัดม้ามออก เป็นต้น

วิธีป้องกันโรคเบื้องต้นนั้นมีดังนี้ 
1.กินหมูสุกเท่านั้น และควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ
2.ผู้ที่สัมผัสหมูที่ติดโรค ควรสวมรองเท้าบูทยาง สวมถุงมือ รวมถึงเสื้อผ้าที่รัดกุมทุกครั้ง หากมีบาดแผลต้องปิดให้มิดชิด

     หากท่านใดมีอาการไข้สูง ปวดศรีษะอย่างรุนแรง เวียนศรีษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภายหลังจากที่สัมผัสหมูที่ป่วย หรือหลังจากกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูที่ไม่สุก ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการกินหมูดิบให้แพทย์ทราบ เพราะการวินิจฉัยที่รวดเร็ว จะช่วยลดอัตราการหูหนวกและการเสียชีวิตได้