สภาฯ มีมติเสียงข้างมาก โหวตถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระประชุม

195

สภาฯ มีมติเสียงข้างมาก โหวตถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระประชุม ให้ไปทบทวนปรับปรุง ชี้เนื้อหายังไม่ครอบคลุม กังวลกระทบเยาวชน เน้นเพื่อสันทนาการมากกว่าเพื่อทางการแพทย์

วันที่ 14 ก.ย. 65 ที่ประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ… ซึ่งกรรมาธิการฯ ที่มีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน ได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระสองและวาระสาม
 
ก่อนการเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณา มีการเสนอญัตติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากวาระการพิจารณา เนื่องจากพบว่า มีเนื้อหาที่สร้างความกังวลต่อสังคมในการป้องกันเยาวชน และมองว่าการควบคุมการใช้ยังไม่ครอบคลุม รวมถึงมุ่งเน้นการใช้เพื่อสันทนาการ มากกว่าเพื่อทางการแพทย์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนให้ถอนร่างกฎหมายไปปรับปรุง เพราะหากเดินหน้าลงมติเชื่อว่าจะถูกตีตก
 
หลังจากที่ประชุมถกเถียงกันนานกว่า 1 ชั่วโมง นายศุภชัย เสนอว่าขอให้ถอนญัตติที่ให้ถอนร่างกฎหมายออกไป เพื่อให้เริ่มพิจารณาร่างกฎหมายได้ โดยกรรมาธิการฯ จะขอพิจารณาไปเพียงมาตราเดียว เพื่อให้กรรมาธิการฯ รับข้อห่วงใยของ ส.ส. ไปพิจารณาแก้ไขโดยวางเป้าหมายเพื่อประชาชน
blank
 อย่างไรก็ดีข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับจากนายสาทิตย์ฐานะผู้เสนอญัตติ ทำให้ต้องใช้การลงมติเพื่อตัดสิน โดยมติที่ประชุมให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากระเบียบวาระการประชุมด้วยมติ 198 เสียงต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง