สันป่าตอง​ อ่วม!​ พื้นที่ 6 ตำบล​ หลายหมู่บ้านน้ำยังท่วม บูรณาการหน่วยงาน​ ปกครองท้องที่​ อปท.​ เร่งให้ความช่วยเหลือ​ บางหมู่บ้านเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

1404

สันป่าตอง​ อ่วม!​ พื้นที่​ 6 ตำบล​ หลายหมู่บ้านน้ำยังท่วม​ อำเภอ​บูรณาการหน่วยงาน​ ปกครองท้องที่​ อปท.​ เร่งให้ความช่วยเหลือ​ บางหมู่บ้านเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

วันที่ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. อำเภอสันป่าตอง​ รายงานเหตุสาธารณภัย(อุทกภัย) ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ดังนี้

0c00186fbeca0b4da710ceb4bdc8e2dd.jpg

1. ตำบลน้ำบ่อหลวง ได้แก่ ม.7 และม.8 ลำน้ำแม่ขานได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร โดยทาง​ อบต.น้ำบ่อหลวง ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว

2. ตำบลแม่ก๊า ได้แก่ ม.8 ม.9 และม.13 ได้เกิดน้ำท่วมขังเข้าในพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร โดยทาง​ อบต.แม่ก๊า​ ร่วมกับ​ สนง.ปภ.เชียงใหม่ ร่วมกันสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าว คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มในวันนี้ พรุ่งนี้ระดับน้ำคงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

3. ตำบลทุ่งต้อม ได้แก่ ม.8 และม.9 ได้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนราษฎร และพื้นที่เกษตร โดยทางทต.ทุ่งต้อม ได้ดำเนินระบายน้ำและช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

4. ตำบลบ้านแม ได้แก่ ม.3 ม.5 ม.12 และม.13 ได้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยทางทต.บ้านแม ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่

5. ตำบลทุ่งสะโตก ได้แก่ ม.1 ม.2 ม.4 และม.7 ได้เกิดน้ำขานไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ขณะนี้มวลน้ำขานได้มีปริมาณเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยทางทต.ทุ่งสะโตก ก็ได้นำกระสอบทรายและให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่

6. ตำบลบ้านกลาง ได้แก่ ม.3 และม.9 ได้เกิดน้ำขานไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร โดยขณะนี้น้ำเริ่มท่วมสูงบ้างแล้วคาดว่าอีกไม่เกิน 2 ชั่วโมงคงจะท่วมทั้งหมด โดยทางทต.บ้านกลาง ได้ให้เข้าช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้้งนี้อำเภอสันป่าตองได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำไหลหลากตลอด 24 ชั่วโมง

40b1e2b7adabf546600f6eab1488de60.jpg
8475662587d0763890f0fd767498f25a.jpg
fb6170de853aac2f688f29443dad323a.jpg
ac8f0d89304ecf9fbf8ca0f5721020bf.jpg
ddc4f2d8dcce0b0aef87b9723f1a9700.jpg
11c14f615a7ccabe50f992a0f21d6345.jpg
0fd28fe6e58cba430b6504699c33900d.jpg
b34b0894a3f6a1718e9b37976b831e98.jpg
b37e6badf2a998b00f4e2c6aeb5445d3.jpg

ed38fbd520cb870a14a027bf6db39f67.jpg
2235d829afd9d7bbe73d08ed480c7c04.jpg
b7cf835dd80ead2f1e14bc64a2eade6c.jpg