ปลัดศธ. จี้สถานศึกษาเข้มมาตรการโควิด-19 หลังตัวเลขพุ่งช่วงที่ผ่านมา ลั่นจะไม่มีการประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อเรียนออนไลน์แล้ว

57

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในที่ประชุมว่า มีการติดเชื้อมากขึ้นในกลุ่มนักเรียน โดยสถานการณ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับรายงานการติดเชื้อโควิดของนักเรียนหลายหมื่นคน และลดจำนวนลงมาเรื่อยๆ แต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ พบว่าจำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดกลับพุ่งสูงขึ้นมาอีก แต่ก็ยังเป็นจำนวนตัวเลขที่ไม่น่ากังวล เพราะส่วนใหญ่โรงเรียนสังกัดศธ.ที่พบนักเรียนติดเชื้อจำนวนตัวเลขนักเรียนที่ติดโควิดอยู่ในสัดส่วนประมาณ 1-2 คนต่อห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนที่พบนักเรียนติดเชื้อแต่ละแห่งก็ดำเนินการตามมาตรการของศธ.แผนเชิญเหตุ คือ ปิดเฉพาะชั้นเรียน และระดมทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ จากนั้นก็ดำเนินการเรียนการสอนตามปกติ โดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม

“ยืนยันว่าเราจะไม่มีการประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อเรียนออนไลน์แล้ว ซึ่งการเรียนออนไลน์จะเป็นแผนสำรองเท่านั้น เพราะการเรียนที่ดีที่สุดคือการเรียนในห้องเรียน และทุกคนจะต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้ภายใต้การป้องกันดูแลตัวเองอย่างเข้มงวด เนื่องจากสถานการณ์โควิดจะอยู่ในระดับวิกฤตขั้นสูงสุดภายใน 1-2 เดือนนี้แต่จากนั้นจะเข้าสู่สถานการณ์ของโรคที่เป็นปกติ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การประกาศเป็นโรคประจำถิ่นต่อไปได้ สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนนั้นหากผู้ปกครองคนใดยังไม่อนุญาตให้บุตรหลานของตัวเองฉีดวัคซีนก็ขอให้คิดใหม่ เพราะวัคซีนสามารถลดอาการรุนแรงของโรคได้ โดยขณะนี้การฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปีได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า 20% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 5 ล้านคน”