ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

219

? ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ? วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
– รวม 6,901 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,423 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 319 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,015,262 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,556 ราย
หายป่วยสะสม 1,905,773 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 90,672 ราย
———————
เสียชีวิต 55 ราย