5 ก.ย. 64  เชียงใหม่แถลง วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 14 ราย ประกาศพบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์

334

5 ก.ย. 64  เชียงใหม่แถลง วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 14 ราย ประกาศพบคลัสเตอร์ใหม่อีก 1 คลัสเตอร์

blank
 วันที่ 5 ก.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (4 ก.ย. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส จำนวน 1,310 ราย พบผู้มีผลบวก 14 ราย ซึ่งล้วนมาจากกลุ่มเสี่ยงไม่เคร่งครัดในการกักตัว และกักตัวไม่ถูกต้อง ทำให้การติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสัมผัสในที่ทำงาน การสัมผัสในชุมชน และจากแหล่งระบาดที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มีแนวโน้มลดลง
blank
ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สนามบินเชียงใหม่ 65 ราย สถานีรถไฟ 52 ราย สถานีขนส่งอาเขต 54 ราย ด่านสารภี 98 ราย ด่านดอยเต่า 15 ราย และการตรวจคัดกรองรถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 3 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาดแม่โจ้บาร์ซาร์ 50 ราย และ กาดบะป๊าว 40 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 รายในวันนี้ ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางจากต่างจังหวัด 2 ราย มาจาก กทม. 1 ราย และลำพูน 1 ราย และเป็นผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัด 12 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 4 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย และมาจากคลัสเตอร์/กลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ยอดรวมสะสมในคลัสเตอร์นี้ 54 ราย โดยผู้ป่วยรหัส CM 7110-7112 อยู่ในครอบครัว F ส่วนผู้ป่วยรหัส CM 7113-7114 อยู่ในครอบครัว G ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนช้างคลานมาตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK ครั้งที่ 2 ขณะนี้ทางทีมสอบสวนโรคได้เร่งทำการสอบสวนหากลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเพิ่มเติม และให้ขยายการประกาศพื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงต่อไปอีก 14 วัน จนถึง 19 กันยายนนี้ พร้อมขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้านขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย ดอยหลวง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบัวระวง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
นอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ คือ คลัสเตอร์กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสมในคลัสเตอร์นี้ 11 ราย โดย CM 7118 และ 7119 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยเดิมที่เคยไปร่วมดื่มสุรากับเจ้าหน้าที่เทศบาลนคร จึงถือว่ามีการแพร่ระบบไปสู่ชุมชนที่อำเภอสันป่าตองแล้ว ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคได้เร่งทำการสอบสวนแยกกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเพิ่มเติมแล้ว
ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับการฉีดไปแล้ว 443,518 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.17 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (1.2 ล้านคน) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 42.97 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดไปแล้วร้อยละ 54.12 ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ฉีดไปแล้วร้อยละ 30.53 ซึ่งขณะนี้ระบบ “ก๋ำแปงเวียง” ได้เริ่มส่ง SMS หรือโทรศัพท์นัดหมายเรียกประชาชนทั่วไปที่จองคิวการฉีดวัคซีนไว้ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ให้เริ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามคิวแล้ว
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
blank
blank
blank