6 วิธี เพื่อสุขภาพที่ดี สำหรับวัยทำงานที่ต้องรู้ !!

124

6 วิธี เพื่อสุขภาพที่ดี สำหรับวัยทำงานที่ต้องรู้ !!

1.พักเบรก ยืดกล้ามเนื้อ ระหว่างทำงาน
2.หลักเลี่ยงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่
3.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
4.งดกินเนื้อ จุบจิบ ระหว่างทำงาน
5.รับประทานอาหารให้ตรงเวลา
6.ออกกำลังกายทุกครั้งที่มีโอกาส

blank