ลำปางร้อนจัด ทะลุ 40.4 องศาเซลเซียส เชียงใหม่ไม่แพ้กันอุณหภูมิสูงสุด 39.2 องศาเซลเซียส

9486

ลำปางร้อนจัด ทะลุ 40.4 องศาเซลเซียส เชียงใหม่ไม่แพ้กันอุณหภูมิสูงสุด 39.2 องศาเซลเซียส

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดของวันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง มีอุณภูมิสูงที่สุดอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียส ส่วนที่เชียงใหม่ที่จุดตรวจวัดท่าอากาศยานเชียงใหม่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ จังหวัดเชียงใหม่มีแดดแรงประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ไม่มีฝนตกมาแล้วนับสัปดาห์

     สำหรับพยาการณ์อากาศประจำวันนี้ ภาคเหนือมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

blank