ลำปางร้อนจัด ทะลุ 40.4 องศาเซลเซียส เชียงใหม่ไม่แพ้กันอุณหภูมิสูงสุด 39.2 องศาเซลเซียส

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้รายงานอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดของวันที่ 19 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง มีอุณภูมิสูงที่สุดอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียส ส่วนที่เชียงใหม่ที่จุดตรวจวัดท่าอากาศยานเชียงใหม่ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ จังหวัดเชียงใหม่มีแดดแรงประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ไม่มีฝนตกมาแล้วนับสัปดาห์

     สำหรับพยาการณ์อากาศประจำวันนี้ ภาคเหนือมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.