Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ พาณิชย์ฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่จุดรับซื้อลำไย ลุยตรวจการติดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งน้ำหนักลำไย

พาณิชย์ฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่จุดรับซื้อลำไย ลุยตรวจการติดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งน้ำหนักลำไย

-

พาณิชย์ฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่จุดรับซื้อลำไย ลุยตรวจการติดป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งน้ำหนักลำไย

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)ลงพื้นที่จุดรับซื้อลำไย เขต อ.ดอยหล่อ เพื่อ ตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาและแจกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร “ลำไย” ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกษตรกรมีโอกาสได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจจำหน่ายผลผลิต ทั้งนี้พบว่าผู้ประกอบการมีการติดป้ายแสดงราคารับซื้อไว้ชัดเจนและเปิดเผย โดยราคาลำไย (รูดร่วง) เป็นดังนี้

AA = 24 – 25 บาท/กก.
A = 16 – 17 บาท/กก.
B = 9 – 10 บาท/ กก.
C = 1 บาท/ กก.

     รวมไปถึงตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักลำไย เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ซึ่งผู้ประกอบการนำตราชั่งที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการซื้อขายผลผลิต ทั้งนี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดด้วย

Must Read

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยจุดจำหน่ายเนื้อหมูสู้โควิด กิโลละ 130 บาท จำนวนกว่า 36 จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยจุดจำหน่ายเนื้อหมูสู้โควิด กิโลละ 130 บาท จำนวนกว่า 36 จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  เผยจุดจำหน่ายเนื้อสุกรจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อหมู...สู้โควิด ราคาถูกพิเศษ หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 130 บาท โดยมีกระจายอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 36 จุดดังนี้ อําเภอเมือง 1. ร้านชัยพัฒนาฟาร์ม...
error: Alert: Content is protected !!