CM108 พาไหว้อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนาไทย ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ 

2398

………CM108 พาไหว้อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนาไทย ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ 

blank

………CM108 พาไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยช่วงดึก / นักบุญแห่งล้านนาไทย / ไหนใครเคยมากราบไหว้บ้าง / มาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ กี่โมง จำกันได้ไหม…
blank
ครูบาศรีวิชัย ผู้ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้ที่ริเริ่มชักชวนชาวล้านนา ในการสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2478 รวมระยะทาง 10 กม. ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สร้างครั้งนี้ มีเพียงจอบและเสียมเท่านั้น แต่กลับใช้เวลาในการสร้างเพียง 5 เดือนกับ 22 วัน
ครูบาศรีวิชัย ถือเป็นบุคคลที่เคารพศรัทธา ของพี่น้องชาวล้านนา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตั้งแต่อดีจวบจนปัจจุบัน จึงได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไว้ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ และดอยปุย เพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้ ซึ่งนอกจากจะได้นมัสการครูบาศรีวิชัยแล้ว ด้านข้างอนุสาวรีย์ ยังมีเรื่องเล่าและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ในรูปแบบของประติมากรรมฝาผนัง และมีรูปถ่ายเกจิดังต่างๆ ของล้านนารวมอยู่ไว้ ให้สามารถได้เยี่ยมชมตลอดทั้งปีอีกด้วย
blank
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว ถนนศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เปิดให้เข้ากราบไหว้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
มีจุดขายดอกไม้ธูปเทียน สักการะครูบาศรีวิชัย ชุดละ 20 บาท
blank
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank