blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้5 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

5 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

-

5 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

– รวมยอดสะสมระลอกใหม่ (เม.ย. – พ.ค. 64) จำนวน 4,101 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,996 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 79 ราย
– เสียชีวิตสะสม 26 ราย
(เม.ย.64)
– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 19 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย
– วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 134 ราย
– วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 99 ราย
– วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 237 ราย
– วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 151 ราย
– วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 163 ราย
– วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 91 ราย
– วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 78 ราย
– วันที่ 27 เม.ย. 64 จำนวน 57 ราย
– วันที่ 28 เม.ย. 64 จำนวน 89 ราย
– วันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 68 ราย
– วันที่ 30 เม.ย. 64 จำนวน 59 ราย
(พ.ค. 64)
– วันที่ 1 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 2 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 3 พ.ค. 64 จำนวน 41 ราย
– วันที่ 4 พ.ค. 64 จำนวน 40 ราย
– วันที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 23 ราย
– วันที่ 6 พ.ค. 64 จำนวน 33 ราย
– วันที่ 7 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 8 พ.ค. 64 จำนวน 26 ราย
– วันที่ 9 พ.ค. 64 จำนวน 25 ราย
– วันที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 22 ราย
– วันที่ 11 พ.ค. 64 จำนวน 18 ราย
– วันที่ 12 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 13 พ.ค. 64 จำนวน 16 ราย
– วันที่ 14 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 15 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 16 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 17 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 18 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 19 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 20 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 22 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 23 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 25 พ.ค. 64 จำนวน 12 ราย
– วันที่ 26 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 29 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 30 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 31 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
(มิ.ย. 64)
– วันที่ 1 มิ.ย. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 2 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 3 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 4 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 5 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "www. CM108 Cm 108 5 มิถุนายน 2564 com เชียงใหม่รายงาน พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสมระลอกใหม่ จำนวน 4,101 ราย รักษาอยู่ใน รพ. รวม 79 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,996 ราย เสียชีวิตรวม 26 ราย Spคu Clean สปาลon "เชียงใหม่ CM108.com" แฟแพีมุ้้ดตดาิดของังวัเยงให่ www.CM108.com เชียงใหม่ CM108.com"

blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!