blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้4 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

4 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

-

4 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

– รวมยอดสะสมระลอกใหม่ (เม.ย. – พ.ค. 64) จำนวน 4,100 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,994 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 80 ราย
– เสียชีวิตสะสม 26 ราย
(เม.ย.64)
– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 19 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย
– วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 134 ราย
– วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 99 ราย
– วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 237 ราย
– วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 151 ราย
– วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 163 ราย
– วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 91 ราย
– วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 78 ราย
– วันที่ 27 เม.ย. 64 จำนวน 57 ราย
– วันที่ 28 เม.ย. 64 จำนวน 89 ราย
– วันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 68 ราย
– วันที่ 30 เม.ย. 64 จำนวน 59 ราย
(พ.ค. 64)
– วันที่ 1 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 2 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 3 พ.ค. 64 จำนวน 41 ราย
– วันที่ 4 พ.ค. 64 จำนวน 40 ราย
– วันที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 23 ราย
– วันที่ 6 พ.ค. 64 จำนวน 33 ราย
– วันที่ 7 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 8 พ.ค. 64 จำนวน 26 ราย
– วันที่ 9 พ.ค. 64 จำนวน 25 ราย
– วันที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 22 ราย
– วันที่ 11 พ.ค. 64 จำนวน 18 ราย
– วันที่ 12 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 13 พ.ค. 64 จำนวน 16 ราย
– วันที่ 14 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 15 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 16 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 17 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 18 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 19 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 20 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 22 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 23 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 25 พ.ค. 64 จำนวน 12 ราย
– วันที่ 26 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 29 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 30 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 31 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
(มิ.ย. 64)
– วันที่ 1 มิ.ย. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 2 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 3 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 4 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "www. CM 108 มิถุนายน 2564 .com เชียงใหม่รายงาน พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย รวมสะสมระลอกใหม่ จำนวน 4,100 ราย รักษาอยู่ใน รพ. รวม 80 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,994 ราย เสียชีวิตรวม 26 ราย Spaunau สปาคลoy Clean "เชียงใหม่ CM108.com" แฟแจ้ี็ม้ดาุของัยงให www.CM108.com เชียงใหม่ CM108.com"
blank

Must Read

สปป.ลาว เตรียมฉีด “ไฟเซอร์” เผยคนไทยในลาวก็ฉีดได้ เพียงแค่ใช้เอกสารยืนยันตัวตน หากไม่เข้าเงื่อนไขก็ยังได้ฉีดซิโนฟาร์ม

สปป.ลาว เตรียมฉีด "ไฟเซอร์" เผยคนไทยในลาวก็ฉีดได้ เพียงแค่ใช้เอกสารยืนยันตัวตน หากไม่เข้าเงื่อนไขก็ยังได้ฉีดซิโนฟาร์ม วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ระบุว่า ชาว สปป.ลาวฝากมา ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้คนไทย ที่อาศัยอยู่ ใน สปป.ลาว ที่ไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันตัวอื่นๆได้ หน่อยได้ไหมครับ ว่าเค้ามีสิทธิ์รับ Vaccines Pfizer...
error: Alert: Content is protected !!