รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล แถลง! พบผู้ป่วย-ญาติผู้ป่วย ปกปิดข้อมูล ทำบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด สั่งปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกชั่วคราว

3781

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล แถลง! พบผู้ป่วย-ญาติผู้ป่วย ปกปิดข้อมูล ทำบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด สั่งปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกชั่วคราว

วันที่ 13 พฤษ๓าคม 2564 จากกรณีที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่าพบคลัสเตอร์ใหม่ ที่โรงพยาบาล เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล และมีการติดเชื้อแล้ว 12 รายนั้น

ล่าสุดทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้ออกแถลงการณ์โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ระบุว่า ตามแถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ได้ประกาศโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 และพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดง) โรงพยาบาลจึงขอชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนรับทราบดังนี้

ประเด็นที่ 1. พบคนไข้ปกปิดข้อมูล

พบผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย ปกปิดข้อมูลการสัมผัสเชื้อโควิด-19 เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้

ผู้ป่วยหญิง ไทย อายุ 39 ปี มาเข้ารับบริการ วันที่ 22 เมษายน 2564

ผู้ป่วยชาย ไทย อายุ 46 ปี มาเข้ารับรักษา วันที่ 26 เมษายน 2564

ผู้ป่วยหญิง ไทย อายุ 61 ปี มาเข้ารับรักษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยและญาติมีการปกปิดข้อมูล การสัมผัสและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้รับเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยเป็นจำนวนทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็น

แพทย์ 1 คน

พยาบาล 1 คน

ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3 คน

และยังมีเจ้าหน้าที่ที่กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องได้รับการกักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งหมด 56 คน จึงไม่สามารถหมุนเวียนบุคลากรได้เพียงพอต่อการให้บริการ โรงพยาบาลต้องดำเนินการปิดแผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยวิกฤต ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

ประเด็นที่ 2. โรงพยาบาลมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังต่อไปนี้

1. มีการจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ นอกอาคารและมีการคัดกรอง ซักประวัติความเสี่ยง โควิด-19 ของผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการ

2. มีการจัดจุดบริการรับยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาล

3. มีมาตรการจัดพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องด้านนอกอาคารโดยการจองคิวตรวจล่วงหน้า และระบุเวลาในการรับบริการเพื่อลดระยะเวลาในการรับบริการในโรงพยาบาล

4. มีแนวทางปฏิบัติการใส่อุปกรณ์ป้องกันและเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5. มีมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ทุกแผนก วันละ 1 ครั้ง เวลา17.00 น.

ประเด็นที่ 3. การได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

การได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรการแพทย์ และเจ้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ได้รับการจัดสรรล่าช้ากว่ากำหนด และได้รับเพียงจำนวน 37 คน จากการส่งชื่อบุคลากรทั้งหมดจำนวน 109 คน แบ่งเป็นแพทย์ประจำ 2 คน ทันตแพทย์ประจำศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2 คน และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าอีก 33 คน ทั้งนี้บุคลากรชุดดังกล่าวได้รับการจัดสรรวัคซีนโดสแรกเมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ส่วนวัคซีนสำหรับแพทย์และบุคลากรที่เหลือยังไม่รับกำหนดในการได้วัคซีนชุดต่อไป จากเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยปกปิดข้อมูลการสัมผัสโรคโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อ 7 รายนั้น ประกอบ ไปด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลที่เพิ่งได้รับวัคซีนโดสแรกได้รับเชื้อ ประกอบด้วย แพทย์ประจำ 1 คน (ได้รับวัคซีนโดสแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564) และผู้ช่วยพยาบาล 1 คน (ได้รับวัคซีนโดสแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564) ส่วนบุคลากรอีก 5 คน ที่เหลือยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

อนึ่ง ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้ปฏิบัติการตามมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และให้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างเต็มที่ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจ ณ จุดตรวจใกล้บ้านอย่างเร็วที่สุดฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจที่มีให้โรงพยาบาล และทีมบุคลากรด่านหน้าของเรา

185000029 5589562411115930 5720900208494272698 n
185930719 5589563254449179 7787221046170122103 n