ภาคเอกชนเชียงใหม่แจ้งยอดต้องการฉีดวัคซีนกว่า 1.7 แสนคน ขณะที่ยอดจองกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังยังน้อย แค่ 4.9 หมื่นคน จากเป็าทั้งหมดกว่า 6.1 แสนคน

blank

ภาคเอกชนเชียงใหม่แจ้งยอดต้องการฉีดวัคซีนกว่า 1.7 แสนคน ขณะที่ยอดจองกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังยังน้อย แค่ 4.9 หมื่นคน จากเป็าทั้งหมดกว่า 6.1 แสนคน

วันที่ 12 พ.ค. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ลงชื่อจองฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น 49,995 ราย แยกเป็นผู้ที่จองผ่านระบบ “หมอพร้อม” 41,860 ราย และจองคิวผ่านโรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. จำนวน 8,135 ราย ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนรอบนี้มีทั้งสิ้น 612,550 ราย แยกเป็น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 430,356 ราย กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 182,194 ราย

ทั้งนี้มีรายงานเบื้องต้นว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรพันธมิตร ได้แจ้งความต้องการรรับวัคซีนภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ราว 177,050 คน แยกเป็น สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 420 กิจการ 20,000 คน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 817 กิจการ 30,000 คน ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 18 กิจการ 3,800 คน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรพันธมิตร 700 กิจการ 20,000 คน สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ 625 กิจการ 6,250 คน สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) 250 กิจการ 12,000 คน สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ 155 กิจการ 5,000 คน และสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ 14,751 กิจการ 80,000 คน นอกจากนี้ยังมีชมรมธุรกิจรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่ อีก 131 คน ซึ่งแจ้งความประสงค์แล้วว่า พร้อมฉีดวัคซีน