โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เปิดให้บริการรับยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดและเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

1321

โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เปิดให้บริการรับยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดและเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

176165347 822487948363992 7610901954018678779 n

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้เปิดให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดและเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  • สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง (UC) ไม่ต้องเสียค่าบริการ
  • สิทธิ์ข้าราชการ/เบิกตรง/ประกันสังคม/สิทธิ์อื่นๆ มีค่าบริการ 100 บาท

เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน QR code หรือเว็บลิงก์ด้านล่างนี้

http://his.nkp-hospital.go.th/MEX/RequestForm.aspx

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ห้องตรวจ 062-310-4313
ห้องจ่ายยา 053-999-200 ต่อ 1157
ห้องบัตรและสิทธิการรักษา 053-999-200 ต่อ 9249, 1152
ห้องคอมพิวเตอร์ 053-999-200 ต่อ 9214

178127514 361579351937674 3748456281299402226 n