อัปเดต 26 เม.ย. 64 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564

883

อัปเดต 26 เม.ย. 64 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.เชียงใหม่ ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564

blank

– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 19 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย
– วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 134 ราย
– วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 99 ราย
– วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 237 ราย
– วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 151 ราย
– วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 163 ราย
– วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 91 ราย
– วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 78 ราย
* รวมยอดสะสมของการระบาดระลอกใหม่(เม.ย. 64) จำนวน 3,302 ราย
** มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,171 ราย
*** คงเหลือผู้รักษาตัวอยู่ 2,131 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564