ประกาศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ งดการรับบริจาคร่างกายและงดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต ในสถานการณ์โควิค-19

1996

ประกาศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ งดการรับบริจาคร่างกายและงดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต ในสถานการณ์โควิค-19

blank

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ระลอกที่ 3 ในปัจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงของดการรับบริจาคร่างกาย ณ ห้องอุทิศร่างกาย โดยผู้ประสงค์ จะอุทิศร่างกายสามารถส่งเอกสารการอุทิศร่างกายให้ทางภาควิชาฯ ผ่านทางไปรษณีย์ และงดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตทุกกรณี

✍?สำหรับผู้ที่ได้บริจาคร่างกายไว้แล้ว หากเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อแจ้งชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่ ห้องอุทิศร่างกายโทร.053-935318 โดยทางภาควิชาฯจะนำรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ติดตามผ่านช่องทาง

Telegram : https://t.me/medcmu/152

Blockdit : https://www.blockdit.com/posts/6070f18f135a1c0c53e0be39

Facebook : https://www.facebook.com/190910644280633/posts/3950328155005511/?d=n

Instagram : https://www.instagram.com/p/CNdyR2ds7p5/?igshid=4qbb6krynduf

Twitter : https://twitter.com/medcmuofficial/status/1380680019727376384?s=21

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#อาจารย์ใหญ่ #งดรับบริจาคร่างกาย