โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ออกประกาศ ขอผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน เลื่อนนัด ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ และมีการรับยาอย่างต่อเนื่อง ให้มาตรวจได้ตามใบนัดของโรงพยาบาล 

1672

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ออกประกาศ ขอผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน เลื่อนนัด ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ และมีการรับยาอย่างต่อเนื่อง ให้มาตรวจได้ตามใบนัดของโรงพยาบาล 

blank

??‍⚕️เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วนที่มีใบนัดถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
?ขอให้ติดต่อเลื่อนนัดตามหมายเลข
โทรศัพท์ที่อยู่ในใบนัดของท่าน ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ และมีการรับยาอย่างต่อเนื่อง ให้มาตรวจได้ตามใบนัดของโรงพยาบาล

ติดตามผ่านช่องทาง

Website : https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1076-2021-04-09-02-01-30

Telegram : https://t.me/medcmu/148

Blockdit : https://www.blockdit.com/posts/606fb5ea2ad2690c5bf91582

Facebook : https://www.facebook.com/190910644280633/posts/3947414421963551/?d=n

Twitter : https://twitter.com/medcmuofficial/status/1380341427842867204/photo/1

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19 #เลื่อนนัดผู้ป่วย
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ