ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ยืนยันพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ พร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่ง

1657

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ยืนยันพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ พร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่ง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่สร้างความตระหนกแก่ประชาชนเป็นอย่างมากในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในหลายมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกด้านมาตรการสาธารณสุขโดยตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อจากคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (บริเวณตลาดสด ชุมชน หรือสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้แก่ ตลาดคำเที่ยง ชุมชนวัดป่าแพ่ง ตลาดเมืองใหม่ ชุมชนอุ่นอารีย์ และชุมชนบ้านท่อ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 620 ราย และพื้นที่อำเภอแม่อาย จำนวน 961 ราย รวมทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 1,581 ราย ซึ่งไม่พบเชื้อแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้มีการมอบหมายให้ อสม. ออกตรวจ แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย หรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการป้องกันแนวชายแดนนั้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่อำเภอแม่อาย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้แนวทางแก่เจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นพื้นที่แนวชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เกิดขึ้นว่า การทำงานมีจุดบกพร่องอย่างไร ทำให้ยังมีผู้ติดเชื้อหลุดจากแนวชายแดนเข้าไปพื้นที่ชั้นใน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรัดกุม เข้มข้นมากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้มีการยกระดับความเข้มข้นการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับเส้นทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าให้ผ่านเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย (เทอร์โมสแกน) ทีละคน เพื่อให้ผลตรวจวัดอุณหภูมิแม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถบันทึกใบหน้ารายบุคคลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบ time line ย้อนหลังได้ง่ายขึ้น ขณะที่การตรวจคัดกรองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร ได้มีการปรับรูปแบบการเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อการตรวจวัดที่ละเอียดแม่นยำเช่นเดียวกัน พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง และตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความมั่นใจต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีความสุข และไม่ต้องกักตัวแต่อย่างใด