Home ข่าวทั่วไทย โฆษก ศบค. ย้ำ “ไม่มีล็อกดาวน์ประเทศ” แบ่ง 4 พื้นที่ บริหารตามสถานการณ์ กิจกรรมวันเด็กและปีใหม่จัดได้ พิจารณาจากสถานการณ์ของพื้นที่ในแต่ละวันประกอบ

โฆษก ศบค. ย้ำ “ไม่มีล็อกดาวน์ประเทศ” แบ่ง 4 พื้นที่ บริหารตามสถานการณ์ กิจกรรมวันเด็กและปีใหม่จัดได้ พิจารณาจากสถานการณ์ของพื้นที่ในแต่ละวันประกอบ

-

โฆษก ศบค. ย้ำ “ไม่มีล็อกดาวน์ประเทศ” แบ่ง 4 พื้นที่ บริหารตามสถานการณ์ ขอให้ติดตามการแถลงข่าวโควิด-19 ทุกวัน กิจกรรมวันเด็กและปีใหม่จัดได้ พิจารณาจากสถานการณ์ของพื้นที่ในแต่ละวันประกอบ

วันนี้ (24 ธ.ค. 63) เวลา 12.15 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ยืนยันไม่มีการพิจารณาล็อคดาวน์ในที่ประชุม พร้อมแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ 4 พื้นที่ 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด 2) พื้นที่ควบคุม 3) พื้นที่เฝ้าระวัง และ 4) พื้นที่เฝ้าระวัง

1

โฆษก ศบค. กล่าวรายละเอียด 4 พื้นที่ แบ่งเป็น 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) จะต้องเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจกรรมที่เสี่ยง แยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามขีดความสามารถ โดยมอบกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมพิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ติดเชื้อ ย้ำทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% เน้นการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส  หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก  การติดตั้ง Application หมอชนะ  เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ  การเปิด – ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่เด็ดขาด  ควบคุมการเข้า – ออกยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบต่อการค้าและการอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็น ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคนคัดกรอง จุดสกัด และสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมและจำกัดการเข้า – ออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้มาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ อีกทั้ง สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

2
3
4

2) พื้นที่ควบคุม พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว งดจัดกิจกรรมสาธารณะ ยกเว้นกิจกรรมที่จำกัดจำนวนคน หรือกิจกรรมสำหรับคนรู้จักคุ้นเคย ไม่ใช่กรณีที่มีคนจำนวนหลายร้อยคน

5
6
7

3) พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

8
9

4) พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ ซึ่งนำไปสู่การแบ่งพื้นที่เพื่อออกมาตรการต่าง ๆ

10
11

ทั้งนี้ สถานประกอบการยังเปิดดำเนินการได้ การประมงสามารถดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการออกเรือ ทั้งนี้  ในส่วนของอาหารที่นำขึ้นมาจากทะเลต้องมีการตรวจหาเชื้อ โดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขสร้างความมั่นใจตรวจหาเชื้อในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยมั่นใจบริโภคและการส่งออกของประเทศอีกด้วย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมีอำนาจใช้ข้อกำหนด ข้อพิจารณาออกมาตรการต่าง ๆ ออกมา

นายกรัฐมนตรีได้มอบให้โฆษก ศบค. เป็นผู้แถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบทุกวัน โดยจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือ update แถลงอย่างเป็นทางการให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบต่อไปในเวลา 11.30 น. ทุกวัน จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนติดตามรับฟังข้อมูลจากการแถลงดังกล่าวเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงไปในทิศทางเดียวกัน ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่นั้น สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดการจัดกิจรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ พื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ (เช่น เพื่อนคนที่รู้จักคุ้นเคยกัน จำนวนไม่มาก) หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังนั้น สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ลดขนาดงานให้เล็กลงมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้ โฆษก ศบค. ยืนยันว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กและปีใหม่สามารถทำได้โดยพิจารณาตามสถานการณ์และสถานะ ณ วันนั้นของแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 67 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 58 ราย โดย  1 ราย เป็นหญิงชาวกัมพูชา เดินทางมาจากกัมพูชาตามเส้นทางธรรมชาติแล้วไม่เข้าสถานที่กักกัน  8 ราย เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ส่วนรายที่ 10 – 67 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร และเดินทางไปหลายจังหวัด ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร ถึงขณะนี้มีจำนวนรวม 1,273 ราย ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 โลก มีผู้ป่วยรวม 79 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 1.7 ล้านคน โดยเมียนมามีผู้ป่วยใหม่ 923 คน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 143

ศปม. โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รายงานพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดสมุทรสาคร มี 20 ไร่ มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน เป็นต่างด้าว 3,800 คน คนไทย 200 คน มีการวางลวดหนาม ติดตั้งไฟส่องสว่าง มีรถชุดเคลื่อนที่ตรวจภายใน 6 จุดลาดตระเวนโดยรอบ พร้อมชุดตรวจร่วมเพื่อบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ใน 7 พื้นที่ ตั้งจุดตรวจร่วม 12  จุดเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวออกนอกจังหวัดทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ พื้นที่รอบนอกจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ตั้งชุดตรวจร่วม 13 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดโดยรอบเพื่อควบคุมการเดินทางออกจากสมุทรสาคร รวมทั้งมีการยกระดับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณแนวชายแดนตลอด 24 ชม. ที่จังหวัดกาญจนบุรี 3 จุด ตาก 8 จุด เชียงราย 24 จุด ระนอง 15 จุด สงขลา 5 จุด รวม 55 จุด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือชาวต่างประเทศที่อยู่โดยรอบประเทศไทย ขอให้อยู่ในที่ตั้ง ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในขณะนี้

โอกาสนี้  โฆษก ศบค. ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนกรณีการจัดงานฉลองวันปีใหม่ พ.ศ. 2564 ว่า ขอความร่วมมือให้งดจัดงานฉลองในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับพื้นที่ควบคุมและพื้นที่อื่น ๆ ให้พิจารณาจัดงานฉลองกันในเครือญาติ หรือในลักษณะพบปะกันภายในครอบครัวในที่อยู่อาศัย และขอความร่วมมือผู้จัดงานฉลองปีใหม่ให้หลีกเลี่ยงการจัดงาน เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าคนที่ร่วมงานเดินทางมาจากไหนบ้าง หรือจะมีผู้เข้าร่วมงานกี่คน

สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยผู้ที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่สาธารณสุขกำหนด อาทิ สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการเจ็บป่วย เป็นโรคปอดอักเสบ หรือสามารถใช้สิทธิตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธิข้าราชการ หรือ สิทธิประกันสังคม รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในฐานะคนทำงาน หากนายจ้างสามารถยืนยันการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมยืนยันว่าจะดูแลแรงงานต่างด้าวให้ดีที่สุด

ในตอนท้าย โฆษก ศบค. ยืนยัน ขณะนี้ มีจังหวัดสมุทรสาครเพียงจังหวัดเดียวที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประชาชนยังเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือหลังจากนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ติดตามการประกาศเพิ่มเติมของแต่ละพื้นที่เป็นระยะ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่าง

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!