สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี และสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่

3268
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี และสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี และสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่

ปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นสถานกงสุลที่เก่าแก่ที่สุดใน ภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้มีความร่วมมือยาวนานกับพันธมิตรชาวไทยในการรักษาโรคและสร้างความ เจริญก้าวหน้าให้แก่สาธารณสุข สร้างโรงเรียน ส่งเสริมการศึกษา ต่อสู้กับยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสร้างเสริม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่นําความมั่งคั่งรุ่งเรืองสู่ชาวไทยและชาวอเมริกัน

ในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ จะเริ่มก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันประจักษ์แจ้งถึงความ มุ่งมั่นระยะยาวที่เรามีต่อภาคเหนือของไทยไปอีกหลายชั่วอายุคน โดยโครงการนี้จะสร้างรายได้ประมาณ 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.41 พันล้านบาท) ให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและว่าจ้างแรงงานท้องถิ่นมากกว่า 400 อัตรา

“ชาวอเมริกันและชาวไทยมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจร่วมกัน และเรารอคอยที่จะได้เห็นความสําเร็จอีกมากมายที่เราจะมีร่วมกัน ต่อไปในอนาคต” กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์ กล่าว

FireShot Capture 1040Google Maps www.google.co เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ทางสถานกงสุลใหญ่จะร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ในการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลองความสําเร็จหลากหลายด้านที่สหรัฐอเมริกาได้มีร่วมกับพันธมิตร ในภาคเหนือของไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมา และอนาคตของมิตรภาพนี้ด้วยการแนะนําสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แห่งใหม่ โดยในพิธีเปิดนิทรรศการ กงสุลใหญ่ ฌอน โอนีลล์จะเป็นประธาน และจะมีการสนทนาสดร่วมกับศิษย์เก่าจากโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐฯ จากภาคเหนือของ ไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงาน 100 คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ อีกด้วย

กําหนดการจัดนิทรรศการ

24-30 กันยายน 2563: นิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม)

สถานที่: ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ใกล้กับโซนการศึกษา

พิธีเปิด : วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น.

แขกพิเศษ: กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์และผู้บริหารของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา

2-8 ตุลาคม 2563: นิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปีสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม)

สถานที่: ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ใกล้กับร้านยูนิโคล่

พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น.

แขกพิเศษ: กงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์และผู้บริหารของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา