‘เฮงลิสซิ่ง’ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน

201
'เฮงลิสซิ่ง' ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน

‘เฮงลิสซิ่ง’ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชุมชน สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน ภายใต้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาผืนป่าชุมชนใน “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล” จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทนและประกอบพิธีบวชป่า เพื่อบริหารจัดการป่าชุมชน ยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มพื้นที่ป่าพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ณ ป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน หมู่ 7 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

S 6234243

การจัดพิธีบวชป่าและปลูกป่าทดแทนในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมใจของจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลแม่แฝกใหม่ โดย บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมนำเหล่าพนักงานอาสา บวชป่าและปลูกกล้าไม้ รวมจำนวน 500 ต้น ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังขุมเงิน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน โดยได้จัดพิธีกรรมบวชป่า ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานโดยประยุกต์มาจากการบวชพระทางศาสนามาเป็นสัญลักษณ์สร้างกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า และปลูกป่าทดแทนส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

S 6234242

นอกจากนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้สนับสนุนและบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมตลอดโครงการ และร่วมเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณป่าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้สนับสนุนและบริการน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมตลอดโครงการ และร่วมเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณป่าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้พนักงานเกิดจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ป่าฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน