Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จราจรเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหารถติด ถ.แก้วนวรัฐ-แยกแม่คาว คาดสัปดาห์นี้คล่องตัวมากขึ้น

จราจรเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหารถติด ถ.แก้วนวรัฐ-แยกแม่คาว คาดสัปดาห์นี้คล่องตัวมากขึ้น

-

จราจรเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหารถติด ถ.แก้วนวรัฐ-แยกแม่คาว คาดสัปดาห์นี้คล่องตัวมากขึ้น

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เฟซบุ๊ก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีตามที่จราจรเชียงใหม่ ได้อำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบการจราจรและได้รับแจ้งปัญหาการจราจรในเวลาเร่งด่วนของถนนเส้นทาง เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด / แก้วนวรัฐ ซึ่งงานจราจรเชียงใหม่ ร่วมกับ งานจราจร สภ.สันทราย ได้ประสานการแก้ปัญหาการจราจรกับผู้บริหารโรงเรียนย่านแก้วนวรัฐประชุมวางแผนการจราจรภายในและโดยรอบโรงเรียนฯเพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรภาพรวม
คาดว่าในสัปดาห์นี้การจราจรย่านถนนสายแก้วนวรัฐต่อเนื่องสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดจะคล่องตัวมากขึ้น

Must Read

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ .... เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้...
error: Alert: Content is protected !!