‘บิ๊กป้อม’ ลุยแก้ปัญหาลำไยภาคเหนือตกต่ำ เล็งเสนอ ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาไร่ละ 2,000 บาท งบกว่า 2 พันล้านบาท

4748

รอง นรม.พลเอกประวิตร ฯ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ มอบหมายกระทรวงเกษตรฯ เสนอเงินชดเชย เยียวยา เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 2,000 บาท/ ไร่ ให้ ครม.พิจารณาสัปดาห์หน้า

     วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น. ณ  ห้องนิทรรศการ 1-3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ประธานสภาอาชีพเกษตรกร  ผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม

116658915 693925334528493 9073778817040403673 o

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ มีปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็นจำนวนมากประกอบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการรับซื้อผลผลิตลำไยของพ่อค้าจากประเทศจีน   รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไย โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขับเคลื่อนโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563  ดังนี้

1.ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลิตผลการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย กระจายออกนอกแหล่งผลิต ปี 2563  สนับสนุนจุดรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูป ปี 2563 และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปี 2563  2. โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ปี 2563 และชดเชยดอกเบี้ยให้กลุ่มเป้าหมาย มอบหมายให้กรมการค้าภายใน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริหารจัดการให้เชื่อมโยงตลาดกับห้างสรรพสินค้า รวมถึงปั้มน้ำมัน ปตท. และตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า

สำหรับการชดเชยเพื่อเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละ ไม่เกิน 25 ไร่ นั้น รองนายกรัฐมนตรีจะขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และแจ้งผลการพิจารณา ให้สภาอาชีพเกษตรกรทราบต่อไป โดยขอให้เกษตรกรมั่นใจว่า รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

116682835 693925054528521 2489274774163321565 o116719658 693925171195176 2403235312233288233 o
116888058 693925241195169 4250101668270833328 o
116923101 693925221195171 4315388538982652180 o
116954185 693925137861846 1124444155114066638 o
117244897 693925324528494 6736654105933481841 o
117334878 693925437861816 6599050400712943518 o
117375222 693925261195167 7056607939140389620 o
117375704 693925291195164 407079115848276872 o
117385573 693924964528530 2332127431776729398 o
117386084 693925417861818 7547139828799205087 o