เสร็จแล้ว! โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง – บ.ปางน้ำถุ

2912

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เผยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง – บ.ปางน้ำถุ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง – บ.ปางน้ำถุ ระหว่าง กม.42+000.000 – กม.51+250.000 ระยะทางรวม 9.250 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ( 4 ช่องจราจร ) ผิวทางและไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างอยู่บริเวณหน้าวัดปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จุดสิ้นสุดโครงการฯ ก่อนขึ้นดอยนางแก้ว ไปจังหวัดเชียงราย

100549416 1339274902949418 8725352724704526336 o

โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางผ่านพื้นที่ภูเขาและแนวทางคดเคี้ยว พร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่

ข้อมูล : สำนักก่อสร้างทางที่ 1

99160515 1339274876282754 5545635581884628992 o

98486218 1339274956282746 1663359319556489216 o
99430877 1339276256282616 1466268974059618304 o100626055 1339274776282764 1841650636148441088 o
100653291 1339275622949346 3714054195913949184 o
100745823 1339276339615941 4017866528731955200 o
100932262 1339274789616096 321915199063851008 o
100932262 1339276249615950 6698377251915825152 o
101057629 1339276376282604 4228879981381419008 o
101097119 1339274849616090 5013665382188187648 o
101192291 1339274936282748 1715857417780068352 o