Home ข่าวทั่วไทย โฆษก ศบค. เผยเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 และ 4 เน้นบรรเทาความเดือดร้อน ย้ำการดูแลเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนต้องควบคู่กัน

โฆษก ศบค. เผยเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 และ 4 เน้นบรรเทาความเดือดร้อน ย้ำการดูแลเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนต้องควบคู่กัน

-

โฆษก ศบค. เผยคณะกรรมการเฉพาะกิจ เตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 และ 4 เน้นบรรเทาความเดือดร้อน ย้ำการดูแลเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนต้องควบคู่กัน

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 ว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีการประชุมหารือกันถึง กิจการ/กิจกรรม ที่จะสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้น โดยเน้นการเปิดสถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย อาจรวมถึง กิจการ/กิจกรรม ที่จัดว่ามีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงด้วย ขอให้รอมติจากที่ประชุม ศบค. ภายในสัปดาห์นี้  อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าไม่ควรนิ่งนอนใจถึงแม้ว่าสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อจะน้อยลง เพราะอาจมีผู้ป่วยหลายคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ จึงขอให้ประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการหลักในช่วงเวลา 1 เดือนนี้ เพื่อให้สามารถผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 ได้ และง่ายต่อการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ด้วย พร้อมฝากไปถึงผู้ประกอบกิจการที่กิจการ/กิจกรรม ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง หากมีมาตรการป้องกันหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างความมั่นใจได้ก็สามารถเสนอต่อ ศบค. เพื่อเปิดกิจการและเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะทำหน้าที่ดูแล ควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

สุดท้าย โฆษก ศบค. ย้ำว่า แม้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ จะขยายระยะเวลาออกไปเพราะหลายมาตรการต้องต่อเนื่อง แต่ก็เน้นผ่อนคลาย กิจการ/กิจกรรม ของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยรักษาสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ ยืนยันว่าการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ นั้น เป็นเพื่อการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ด้านอื่น

Must Read

แผ่นดินไหว อ.สันกำแพง ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร

แผ่นดินไหว อ.สันกำแพง ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร วันที่ 22 กันยายน 2563 รายงานเหตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 10.29 น. ขนาด 1.7 ลึก 1 กิโลเมตร บริเวณพื้นที่ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
error: Alert: Content is protected !!