ผลพวงฝนตกหนักติดต่อกัน ช่วยเติมน้ำเขื่อนใหญ่ 2 เขื่อนของเชียงใหม่

8235

ผลพวงฝนตกหนักติดต่อกัน ช่วยเติมน้ำเขื่อนใหญ่ 2 เขื่อนของเชียงใหม่

ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 1- 2 วันที่ผ่านมา นอกจากช่วยคลายความร้อนและสร้างความชุ่มฉ่ำแล้ว ยังทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่ 2 เขื่อนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยพบว่าพายุฤดูร้อนที่พาดผ่านภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2563 ทำให้ฝนตกลงมาในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และตกหนักในบางพื้นที่ ส่งผลดีต่อแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีความจุอ่าง 263 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงวันที่ 25 – 26 เมษายน ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรวม 857,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่ 61.18 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.26 ของความจุอ่าง

94794731 628501067737587 4101287996349743104 o

       นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำในการอุโภคบริโภค ผลิตน้ำประปา ในช่วงปลายฤดูแล้ง คือ เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่ขาดแคลน ส่วนน้ำที่สำรองไว้ในกรณีเกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูนาปี และน้ำสำหรับการตกกล้านาปี มีสำรองไว้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอจำนวน 45.185 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าปี 2562 ทั้งนี้ จากฝนที่ตกมาทำให้พืชสวนที่กำลังขาดน้ำฟื้นตัวได้อย่างมาก ช่วยชะลอการส่งน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรไปได้ในระยะหนึ่ง ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จะมีการนัดหมายผู้ใช้น้ำมาวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม และจะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชะลอการปลูกข้าวนาปีเอาไว้ก่อนจนกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมรับสถานการณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการขุดลอกเปิดทางน้ำที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นหากมีกรณีน้ำไหลหลากในพื้นที่ ขณะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ในช่วงวันที่ 25 – 26 เมษายนที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรวม 442,323 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 44.66 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.86 จากความจุอ่าง 265 ล้านลูกบาศก์เมตร

94796303 628501007737593 4603419499167744000 o94880703 628500981070929 1373224018034819072 o