ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดกิจกรรม “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด – 19”

787
เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สู้ภัยโควิท-19

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ อบจ. เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรม “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด – 19” สร้างความมั่นใจให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

     โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมคณะผู้บริหาร, พนักงานจิตอาสา, จิตอาสาเทศบาลนครเชียงใหม่ พนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (วันที่ 17 มีนาคม 2563)

1584520883131
1584520883144
1584520883149
1584520883172
1584520883183
1584520883190
1584520883195
1584520883202
1584520883207
1584520883212
1584520883218
1584520883248
1584520883256
1584520883261