จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่า

528

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่า

     เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการฯ ของศูนย์บัญชาการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 โดยยกระดับปฏิบัติการ งดและห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภท งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ป่า เพื่อหาของป่า ไปแล้วนั้น ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ยังพบจุดความร้อนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตรวจพบการเผาในพื้นที่ป่าลึก และในบริเวณภูเขาสูงชันมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจประสบอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

     เพื่อเป็นการยกระดับปฏิบัติการ เฝ้าระวังการลักลอบเผาป่าในพื้นที่เสี่ยงและภูเขาสูง จังหวัดเชียงใหม่จึงเตรียมเปิดฐานปฏิบัติการในป่าลึก เพื่อลาดตะเวน ตรวจตราเฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าทำการดับไฟในทันที โดยมอบหมายให้หัวหน้าอุทยานฯ หรือหัวหน้าหน่วยป่าไม้ในพื้นที่เสี่ยง จัดทำฐานปฏิบัติการในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนจัดให้มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการเข้าประจำการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยาน ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชุดอาสาสมัคร พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงอาหารพร้อมปฏิบัติงาน โดยให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน และสับเปลี่ยนกำลังตามสถานการณ์ ทั้งนี้คาดว่า ฐานปฏิบัติการดังกล่าวจะสามารถระงับยับยั้งการลักลอบเผาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ