เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูง ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช้านี้พบจุดความร้อน 47 จุด

7689

เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูง ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช้านี้พบจุดความร้อน 47 จุด

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 11.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีหมอกควันหนาปกคลุมเมืองสังเกตได้ด้วยตาเปล่าจนมองไม่เห็นดอยสุเทพ ทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุด Hotspot ประจำวันที่ 27 ก.พ. 63 (รอบเช้า) พบว่ามีจุดความร้อนทั้งหมดจำนวน 47 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอ 19 ตำบล ดังนี้

1) อำเภอแม่แจ่ม 18 จุด (ป่าอนุรักษ์ 2,ป่าสงวน 13 ,สปก 3)
2) อำเภอเชียงดาว 15 จุด (ป่าอนุรักษ์ 15)
3) อำเภออมก๋อย 6 จุด (ป่าอนุรักษ์ 4,ป่าสงวน 2)
4) อำเภอฮอด 4 จุด (ป่าอนุรักษ์ 4)
5) อำเภอจอมทอง 3 จุด (ป่าอนุรักษ์ 2,ชุมชนและอื่นๆ 1)
6) อำเภอดอยเต่า 1 จุด (ป่าสงวน 1)

     จากค่าฝุ่นควัน PM2.5 ที่พุ่งสูงอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ขนาดนี้ จึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

1582777237642messageImage 15827583602461582776671453158277714594015827772044141582777224500