Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR ดวงตะวัน รักษ์ คลองแม่ข่างาม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ

ดวงตะวัน รักษ์ คลองแม่ข่างาม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ

-

ดวงตะวัน รักษ์ คลองแม่ข่างาม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ

     อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน ฮอมปอยแม่ข่างาม โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงาน แม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ โดยโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ แจกน้ำดอกกระเจ๊ยบ และน้ำดื่มแด่ผู่ร่วมชมขบวนเรือบุปผชาติ ล่องอนุรักษ์คลองแม่ข่า ณ ท่าน้ำบุปผาชาติ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ บนสะพานลอยเคราะห์ จ. เชียงใหม่ จัดโดยหัวเรียวแรงใหญ่ ผศ.ดร. วสันต์ จอมภักดี คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม และอีกหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันรณรงค์และ ฟื้นฟู ภูมิทัศน์ของคลองแม่ข่าให้มีชีวิตชีวาดังเดิม

84659014 1321459928039468 1111055529205039104 o

IMG 9356

IMG 9367

IMG 9381

IMG 9396

IMG 9423

IMG 9360

IMG 9415

200210 0008

200210 0011

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!