ดวงตะวัน รักษ์ คลองแม่ข่างาม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ

494
โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ดวงตะวัน รักษ์ คลองแม่ข่างาม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ

     อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน ฮอมปอยแม่ข่างาม โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงาน แม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ โดยโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้ร่วมตกแต่งภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่าให้เป็น ท่าน้ำบุปผชาติ แจกน้ำดอกกระเจ๊ยบ และน้ำดื่มแด่ผู่ร่วมชมขบวนเรือบุปผชาติ ล่องอนุรักษ์คลองแม่ข่า ณ ท่าน้ำบุปผาชาติ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ บนสะพานลอยเคราะห์ จ. เชียงใหม่ จัดโดยหัวเรียวแรงใหญ่ ผศ.ดร. วสันต์ จอมภักดี คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม และอีกหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันรณรงค์และ ฟื้นฟู ภูมิทัศน์ของคลองแม่ข่าให้มีชีวิตชีวาดังเดิม

84659014 1321459928039468 1111055529205039104 o

IMG 9356

IMG 9367

IMG 9381

IMG 9396

IMG 9423

IMG 9360

IMG 9415

200210 0008

200210 0011