เผยข้อมูลผู้โดยสารจากอู่ฮั่นและกวางโจวที่เข้าออกเชียงใหม่ พบยังอยู่ในพื้นที่ 246 คน

1699

เผยข้อมูลผู้โดยสารจากอู่ฮั่นและกวางโจวที่เข้าออกเชียงใหม่ พบยังอยู่ในพื้นที่ 246 คน

      รายงานสถานการณ์ ข้อมูลสรุปผู้โดยสารจากเมืองอูฮั่น เมืองกวางโจว (หรือเมืองอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเมืองเฝ้าระวัง) ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563

1.ผู้โดยสารเมืองอูฮั่น ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 ขาเข้า 1,073 ราย ขาออก 982 ราย ยังอยู่ 91 ราย

2.ผู้โดยสารเมืองกวางโจว ตั้งแต่ 1 ม.ค – 2 ก.พ. 2563 ขาเข้า 13,940 ราย ขาออก 13,785 ราย ยังอยู่ 155 ราย

     ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่า ณ ขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวจากสองเมืองดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่กว่า 681 คน ซึ่งปัจจุบันข้อมูลของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักท่องเที่ยวจากสองเมืองดังกล่าวยังคงอยู่ใพื้นที่ 246 คน ลดลงไปกว่า 435 คนด้วยกัน โดยสำหรับเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นนั้นได้มีการระงับทุกเที่ยวบินไว้แล้ว แต่ยังคงมีเที่ยวบินจากกวางโจวบินตรงมายังสนามบินเชียงใหม่อยู่

หมายเหตุ : ข้อมูลจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่