วันนี้แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง “ขบวนแห่กระทงใหญ่” ตั้งแต่ประตูท่าแพไปจนถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

7501

วันนี้แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง “ขบวนแห่กระทงใหญ่” ตั้งแต่ประตูท่าแพไปจนถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

      ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00 น. – 24.00 น. แจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางขบวนกระทงใหญ่ จากข่วงประตูท่าแพ ไปยัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทาง ข่วงประตูท่าแพ > ถนนท่าแพ > แยกวัดแสนฝาง > แยกอุปคุต > ถนนไปรษณีย์ > ที่ทำการจราจร > ตลาดดอกไม้ > แยกสะพานครพิงค์ตะวันตก > เจดีย์ขาว > สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

     โดยประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ถนนทุกท่านโปรดวางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ในช่วงเวลานี้ด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ตลอดเส้นทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-วันนี้ชวนชม ขบวนแห่กระทงใหญ่ ตั้งแต่ข่วงประตูท่าแพไปจนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

gPHq8q.jpg