ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า แยกรินคำ เชียงใหม่

4554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางปรับปรุงทางหลวง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า

     วันนี้ (19 มิ.ย.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ วิศวกร กำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

     การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นเพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า ประเด็นสำคัญคือเรื่องการเดินข้ามทางแยกบริเวณแยกรินคำ การก่อสร้างบริเวณลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า และการเคลื่อนย้ายต้นโพธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิศวกรรม ให้ทั้ง 3 ด้าน หาข้อสรุปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าว-ภาพ : ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ร้อยแปด ร่วมแชร์ข่าว