Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมือง เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

จังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมือง เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

-

จังหวัดเชียงใหม่ทำบุญสืบชะตาเมือง เสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

     วันนี้ (20 มิ.ย.62) ที่ลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 มีพระสุวรรณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีจำนวนมาก

     ก่อนเริ่มพิธีมีการจุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 10 แห่ง คือ 4 แจ่ง 5 ประตู 1 ข่วง ซึ่งตั้งภายในบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูแสนปรุง (ประตูสวนปรุง) หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ

     พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ภาพ-ข่าว : วสันต์ มีจินดา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

กองปราบเตือน “กลโกงหลอกเอาบัญชี” อ้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแจกเงินช่วยเหลือคน ก่อนหลอกเอาภาพสมุดบัญชีและบัตรประชาชน

กองปราบเตือน "กลโกงหลอกเอาบัญชี" อ้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแจกเงินช่วยเหลือคน ก่อนหลอกเอาภาพสมุดบัญชีและบัตรประชาชน กองปราบปราม โพสต์เตือนภัยกลโกงหลอกเอาบัญชี โดยะรุบว่า ใครเคยเห็นข้อความแบบนี้บ้าง "วันนี้ถูกหวยรางวัลที่ 1 ได้เงินมา 12 ล้าน" อยากแจกรางวัล ช่วยเหลือคน คนละ 5,000 บาท เพียงพิมพ์คำว่า "ยินดีด้วย" ถ้าขึ้นสีส้มรับเงินไปเลย" ซึ่งหลังจากที่ท่านพิมพ์คำว่า "ยินดีด้วย" ลงใต้โพสต์ ก็จะมีคนแปลกหน้า...