ต่างชาติเที่ยวไทยทะลุ 10.7 ล้านคน ‘จีน’ แชมป์มากสุด ตามด้วยมาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย

173

17 เม.ย. 67 – กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 14 เมษายน 2567 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแตะระดับ 10 ล้าน โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 เมษายน 2567) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเทศกาลสงกรานต์ ที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และบันเทิงในหลายพื้นที่ อีกทั้งการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิม ทำให้นักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้นกว่า 96,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 หรือ เพิ่มขึ้น 78,297 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 735,802 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 117,970 คน หรือเพิ่ม 19.09% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 105,115 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จำนวน 150,390 คน จีน จำนวน 148,653 คน อินเดีย จำนวน 36,056 คน รัสเซีย จำนวน 34,671 คน และเกาหลีใต้ จำนวน 30,427 คน โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน และเกาหลีใต้ ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้า 108.61% 17.45% และ 1.81% ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซีย และอินเดีย ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียออกเดินทาง การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่าฟรี) ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2567 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 14 เมษายน 2567 รวม 10,723,953 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 518,036 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน จำนวน 2,031,552 คน มาเลเซีย จำนวน 1,391,057 คน รัสเซีย จำนวน 695,624 คน เกาหลีใต้ จำนวน 619,186 คน และอินเดีย จำนวน 546,935 คน

2.36807ab3db63214e2.jpeg