“พาณิชย์” ลุยตรวจหัวจ่ายปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนก่อนเดินทางช่วงหยุดยาวสงกรานต์

7

3 เม.ย. 67 – ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันโดยเน้นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน โดยประสานไปยังกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ค้าน้ำมันแบรนด์ต่างๆ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การตรวจสอบของชุดเฉพาะกิจดังกล่าว เป็นดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบปกติของเจ้าหน้าที่ โดยตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 67 ชุดเฉพาะกิจฯ ได้ตรวจไปแล้วจำนวน 840 สถานี 17,005 หัวจ่าย ถูกต้อง 838 สถานี 16,981 หัวจ่าย ผิด 2 สถานี 24 หัวจ่าย เป็นกรณีสิ้นอายุคำรับรอง ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเน้นย้ำให้สถานีบริการน้ำมันปฏิบัติให้ถูกต้องและตรวจสอบหัวจ่ายที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีใช้หัวจ่ายที่ความคลาดเคลื่อน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีดัดแปลงหัวจ่ายให้มีความคลาดเคลื่อนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หากประชาชนพบว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใดใช้หัวจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT