ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ปลื้ม! ชาวแม่ออนขานรับนโยบาย “เดินเข้าหาไฟ ลดการเผา”

29

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างการรับรู้ไถกลบตอซัง ลดฝุ่นควันจากการเผาในพื้นที่เกษตร ปลื้ม! ชาวแม่ออนขานรับนโยบายเดินเข้าหาไฟ ลดการเผา เตรียมไถกลบตอซัง 1,000 ไร่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 67 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่บ้านป่าน๊อต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชาถึงนโยบาย “เดินเข้าหาไฟ ลดการเผา” และการใช้วิธีไถกลบตอซัง แทนการเผาในพื้นที่เกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปี 2567

โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า นโยบาย “เดินเข้าหาไฟ ลดการเผา” คือ การเปลี่ยนพื้นที่เผาไหม้ให้ปลอดการเผา โดยใช้วิธีการอื่นเข้ามาบริหารจัดการเชื้อเพลิงแทน อาทิ การไถกลบตอซัง หรือการเปลี่ยนเศษซากวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยเปลี่ยนจากพื้นที่ที่กำลังจะลุกเป็นไฟ เป็นพื้นที่ไถกลบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดหารถไถและสนับสนุนค่าน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หันมาให้ใช้วิธีการไถกลบแทนการเผา เพื่อลด PM 2.5 และมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์
d7725Ag.jpeg
ด้าน นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เปิดเผยว่า ในปีนี้อำเภอแม่ออนได้ขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงทั้งหมด 115 จุด รวม 27,000 ไร่ ซึ่งทางอำเภอได้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนถึงหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และนโยบาย “เดินเข้าหาไฟ ลดการเผา” ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้แนวทางไว้ จนทำให้ขณะนี้อำเภอแม่ออนมีพื้นที่ที่ขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น ลดน้อยลงเหลือเพียง 15,000 ไร่ ส่วนการไถกลบตอซังแทนการเผาในพื้นที่เกษตร ขณะนี้ก็ได้เตรียมดำเนินการ 1,000 ไร่ ในพื้นที่ตำบลแม่ทา
d772UWS.jpegd772x6Q.jpegd772q1n.jpegd772EeW.jpeg
d772bk2.jpeg