​รัฐบาลเชิญชวนผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 แจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567

23

​รัฐบาลเชิญชวนผู้ประกันตน ม. 33 และ ม. 39 แจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2567 ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ถึง 31 มีนาคม 2567

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 4 ช่องทางคือ ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th หรือทำรายการผ่าน Application SSO Connect และทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai เลือกกรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก

นายคารม กล่าวว่า การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีว่า หากทำรายการเปลี่ยนสำเร็จแล้ว จะเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนอีกได้ ซึ่งหากทำรายการเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนนั้น จะสามารถใช้สิทธิ์โรงพยาบาลใหม่ได้ในวันที่ 16 ของเดือนนั้น ส่วนกรณีทำรายการตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 31 ของเดือนนั้น จะสามารถใช้สิทธิ์โรงพยาบาลใหม่ได้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิม

“ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคม รวมถึงจำนวนผู้ประกันตนที่แต่ละโรงพยาบาลยังรับได้ ที่เว็บไซต์ sso.go.th หากไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการได้ หรือกรณีที่เลือกโรงพยาบาลหนึ่งไปแล้ว แต่กลับมีรายชื่อไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งอื่น อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลที่เราเลือกนั้นรับผู้ประกันตนครบเต็มจำนวนแล้ว หรือโรงพยาบาลแห่งนั้นยังไม่ได้เปิดรับผู้ป่วยประกันสังคม แนะนำให้สอบถามข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. 1506” นายคารม ย้ำ