“อนุทิน” วางเดดไลน์ 15 ธ.ค. 66 เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนพื้นที่นำร่อง ขยายเวลาเปิดผับตี 4 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทันช่วงเทศกาลปีใหม่

53

30 ต.ค. 66 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงแนวทางการขยายเวลาการเปิดสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวว่า เราต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่เรากำหนด โดยจะรับฟังความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธ.ค. 66 และเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวให้เปิดสถานบริการถึง 04.00 น. เพื่อให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้ที่จะไปใช้ในบริการ จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น เมาไม่ขับ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ เป็นต้น หากทุกคนให้ความร่วมมือ และเข้าไปหาความบันเทิง จะเปิดถึงกี่โมง เราก็ไม่มีปัญหา

สำหรับพื้นที่นำร่องนายอนุทินบอกว่า เน้นในจังหวัดท่องเที่ยว และเน้นในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยเป็นการทำนำร่องไปก่อน โดยจะต้องทำงานควบคู่ บูรณาการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อที่จะรักษากฎหมายให้ได้มากที่สุด