เชียงใหม่ หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมต่อยอดเทศกาลยี่เป็งปีนี้

215

จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาต่อยอดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่สู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 66 ที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ หารือร่วมกับสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์กรมหาชน) สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ตัวแทนจากโครงการวิจัยภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และภาคคีเครือข่าย ถึงการพัฒนาต่อยอดเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่สู่กลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการจัดงานเทศกาลและได้รับรางวัล IFEA World Festival & Event City Award 2022 และเทศกาลยี่เป็งเป็นเทศกาลประจำเมืองเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทั้งนี้การต่อยอดโดยใช้องค์ประกอบของวัฒนธรรมล้านนามาสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยเผยแพร่ Lanna Soft power ไปสู่สากลอีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่