เชียงใหม่ เตรียมการรับเสด็จในหลวงและพระราชินี ในโอกาสเสด็จฯ มาทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง ที่ จ.เชียงใหม่

503

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จฯ มาทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง THAILAND INTERNATIONAL ICE HOCKEY ARENA CHIANGMAI ในวันที่ 20 ตุลาคม นี้

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ต.ค. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสนามกีฬาลานน้ำแข็ง THAILAND INTERNATIONAL ICE HOCKEY ARENA CHIANGMAI ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้

ddh8hRq.jpeg

ในการนี้ได้มีการสำรวจความพร้อมในด้านสถานที่ พร้อมทั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมในแต่ละด้านให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และในวันที่ 6 ต.ค. 66 คณะส่วนล่วงหน้าของสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 จะเดินทางมาสำรวจพื้นที่และประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จและจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ddh8k6z.jpeg
ddh83M8.jpeg
ddh8T1R.jpeg