วิจัยชี้! คนที่ชอบอาบน้ำนาน หรืออาบน้ำอุ่นบ่อยๆ คือคนที่กำลังรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยวใจ

118

2 ก.ย. 66 – จอห์น บาร์ก นักจิตวิทยา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล จากสหรัฐอเมริกาเผยว่า ผู้ที่อาบน้ำนานหรืออาบน้ำอุ่นบ่อยๆ มักจะรู้สึกเหงามากกว่าคนที่ใช้เวลาอาบน้ำไม่นานและชอบอาบน้ำเย็น โดยกล่าวว่า “ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวเท่าไหร่ ก็จะยิ่งอาบน้ำบ่อยขึ้น”

โดยนักวิจัยสันนิฐานว่าความอบอุ่นของร่างกายจากการอาบฝักบัว หรือแช่อ่างน้ำอาจช่วยให้ผู้คนปัดเป่าความรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่รู้ตัว

ในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 51 คน อายุระหว่าง 18 – 45 ปี โดยให้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทำเครื่องหมายระดับของความเหงา รวมไปถึงสอบถามนิสัยการอาบน้ำ เช่น อาบน้ำบ่อยแค่ไหน ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ ใช้ระยะเวลาในการอาบน้ำนานเท่าไร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษารู้สึกโดดเดี่ยวคิดเป็นเกือบ 23% ยิ่งนักเรียนรู้สึกโดดเดี่ยวมากเท่าไร พวกเขายิ่งใช้เวลาอาบน้ำนานขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังได้ทำแบบทดสอบเดียวกันซ้ำกับผู้เข้าร่วม 41 คน อายุ 19-65 ปี ซึ่งผลลัพธ์มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างความถี่ของการอาบน้ำในผู้สูงอายุ ที่มักจะมีนิสัยที่สม่ำเสมอและเป็นกิจวัตรมากกว่านักศึกษา

ที่มา : brightside