ใครได้บ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? ส่องนโยบายเงิน Digital 10,000 บาท จากพรรคเพื่อไทย

10528

22 ส.ค. 66 – หลังจากวันนี้ ที่ประชุมรัฐสภา มีมติเห็นชอบ 482 เสียง ส่ง “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ซึ่งประชาชนหลายคนต่างให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยได้เคยหาเสียงไว้ และนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นมากพิเศษคือ “นโยบายเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท” และไม่กี่วันที่ผ่านมาทางพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ถึงนโยบายดังกล่าว ระบุไว้ว่า

ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปี พรรคเพื่อไทย จึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจะเดินหน้า ‘นโยบาย Digital wallet 10,000 บาท’ อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน บรรเทาปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง โดย

1. คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นได้ จะได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทโดยตรงผ่าน ‘กระเป๋าเงินดิจิทัล’ (Digital Wallet) เพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

2. Digital Wallet 10,000 บาท ที่ได้รับมาสามารถใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน

3. สามารถใช้จ่ายได้ภายใน 6 เดือน ด้วยบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชัน ไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้ แต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันจะสามารถใช้จ่ายผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัว

4. Digital Wallet 10,000 บาทนี้จะถูกส่งตรงถึง ‘กระเป๋าเงินดิจิทัล’ ของประชาชน ภายใต้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงไม่มีช่องว่างให้ใครฉวยโอกาสหาประโยชน์ระหว่างทาง ปิดโอกาสไม่ให้เกิดการหักหัวคิวในทุกขั้นตอน

นโยบาย Digital Wallet 10,000 บาท ของพรรคเพื่อไทย มุ่งเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยแนวคิดที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยทัศนคติเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "เชียงใหม่ CM108 ผลโหวตเลือก นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 (17.32 น. 22 ส.ค. 66) พท พรรคศิงไทย เศรษฐา ทวีสิน ลงคะแนนเสร็จสิ้น! 728 คน สส. สว. รวม เห็นชอบ 330 152 482 ไม่เห็นชอบ 152 13 165 งดออกเสียง 13 68 81 "เชียงใหม่ CM108" แฟนจที่ม้ดาาีุของดเยใ www.CM108.com f เชียงใหม่ CM108.com"