รัฐบาลลาว ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จากเดือน 1.3 ล้านกีบ เป็น 1.6 ล้านกีบ (ประมาณ 2,900 บ./เดือน) มีผล 1 ต.ค. 66

95

21 ส.ค. 66 – สปป.ลาว ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งการเลขที่ 1502/หสนย. เรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำในลาว โดยที่ประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจากเดือนละ 1.3 ล้านกีบ เป็น 1.6 ล้านกีบ (ประมาณ 2,900 บาท) หรือเพิ่มขึ้น 23% โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของลาวครั้งนี้เป็นอัตราที่สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยหลายคนให้ความเห็นว่าเพื่อเป็นบรรเทาภาระค่าครองชีพของคนทำงาน เนื่องจากลาวได้เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากมานานกว่า 2 ปี ทำให้ค่าเงินกีบตกต่ำ แต่ราคาสินค้าทุกชนิดกลับเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : thestar