เชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ คาดจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิมากถึงร้อยละ 85

150

จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกลงคะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้ คาดจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิมากถึงร้อยละ 85

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ 14 พฤษภาคม 2566 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ มารอรับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง

FWGiat.jpg

โดยในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต ทั้ง 10 เขต ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,605 หน่วย พร้อมกัน ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ได้ตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนำไปเก็บยังสถานที่ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ 14 พฤษภาคม 2566

FWGckI.jpg

ด้านนายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1,331,004 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,605 หน่วย คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึงร้อยละ 85 และจำนวนบัตรเสียจะลดลงจากการเลือกตั้ง ปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยทุกหน่วย มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการรับมือกับพายุฤดูร้อน การอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยเลือกตั้งพิเศษที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่สูง การเตรียมไฟฟ้าสำรองในหน่วยเลือกตั้ง และการดูแลบัตรเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และสามารถติดตามการรวมผลคะแนนได้ ณ ศูนย์ประสานงานทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

FWG5Wv.jpg
FWGOPN.jpg
FWGbeV.jpg
FWGobS.jpg
FWGP4g.jpg
FWG2n2.jpg
FWGnPD.jpg