อย. ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ “เลอรส” ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก ด้านผู้ผลิตโร่แจงอายัดล็อตดังกล่าวไว้แล้ว

374

อย. ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ “เลอรส” ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก วันผลิต 01.02.23 วันหมดอายุ 01.05.23 ด้านผู้ผลิตโร่แจงอายัดล็อตดังกล่าวไว้แล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อ ก๋วยเตี๋ยวเลอรส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุถุงพลาสติกสีแดงฉลากระบุ “เลอรสเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก เลขสารบบอาหาร 12-2-01765-6-0002 MFD.01.02.23 EXP.01.05.23 ผลิตโดย : ก๋วยเตี๋ยวเลอรส เลขที่ 9/10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 408/6 หมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” เครื่องปรุงที่บรรจุในซองก๋วยเตี๋ยว รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เท่ากับ 6,600 CFU/กรัม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ในเครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ได้ไม่เกิน 1,000 CFU/กรัม จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน

blank

ข้อแนะนำ ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ “เลอรส เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก” ที่ฉลากระบุรายละเอียดข้างต้นมารับประทาน ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ต่อมาทางด้านเฟซบุ๊กของก๋วยเตี๋ยวเรืองดังกล่าว ได้โพสต์ระบุว่า ขอชี้แจงเรื่องมีการลงประกาศของ FDA Thai เรื่องตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus cereus ในก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรส เส้นเล็กล็อตผลิตวันที่ 01/02/66 ซึ่งเป็นการสุ่มตรวจเชื้อประจำปี และทางบริษัทได้ให้ทาง อย. อายัดล็อตดังกล่าวไว้ ไม่ได้นำออกมาจำหน่าย และรายละเอียดเพิ่มเติมบริษัทจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใน 1-2 วันนี้ พร้อมกับเอกสารการตรวจเชื้อจากแร็ปของล็อตอื่นๆว่าปลอดภัยไม่พบเชื้อดังกล่าว