ป.ป.ช. สั่งจับตาทั่วประเทศ เฝ้าระวัง “แป๊ะเจี๊ยะ” ฝากเข้าเรียน หากพบมีการทำผิดเจอโทษสูงสุด

74

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สั่งจับตาทั่วประเทศ เฝ้าระวัง “แป๊ะเจี๊ยะ” ฝากเข้าเรียน หากพบมีการทำผิดเจอโทษสูงสุด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. ของทุกปี เป็นระยะเวลาที่มีการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา หรือที่เรียกว่า “แป๊ะเจี๊ยะ” เป็นเงินสินบนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด คือการจ่ายเงินตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการโดยไม่ได้ใช้ความพยายาม ยิ่งไปกว่านั้นคือ พบข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ เป็นตัวกลางรับแป๊ะเจี๊ยะ ใช้อำนาจบีบบังคับให้สถานศึกษารับนักเรียนที่จ่ายเงิน สำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้ ติดตามเฝ้าระวังปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง และผลักดันมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง ครม.ได้รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการ เข้าเรียนในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้เสนอแนะ สพฐ. ให้พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกรับสินบน นอกจากนี้ยังให้กำหนดวิธีการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.ศึกษาธิการ เน้นย้ำว่า การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 จะต้องโปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีการใช้เงินแลกที่นั่งเรียน ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะ หากพบจะวางบทลงโทษสูงสุด สอดคล้องกับสำนักงาน ป.ป.ช.และเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ที่จะร่วมเป็นหูเป็นตา เพื่อมุ่งหวังว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยจะไม่ต้องจบอยู่ที่เงินสินบน