รัฐบาลชวนโหลดแอปฯ “ภาษีไปไหน” ร่วมตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อความโปร่งใส มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน

101

รัฐบาลชวนประชาชนโหลดแอปฯ “ภาษีไปไหน” ร่วมตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อความโปร่งใส มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 1 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานและให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณ์ในความต้องการรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐ คือข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชน ผ่านเว็บไซต์ govspending.data.go.th  หรือเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน?” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)  และ มีประชาชนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก จึงพัฒนา “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” เพื่อมาอำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งสามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้

ios  : https://shorturl.asia/23Aw6
android : https://shorturl.asia/5zBP6

ทั้งนี้ เว็บไซต์และแอป “ภาษีไปไหน” เป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาลจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมีการแสดงข้อมูลในรูปแบบ Infographic

ทิพานัน กล่าวต่อว่า ระบบนี้มีช่องให้ค้นหาชื่อไม่ว่าจะใช้คำสำคัญ เช่น ชื่อหน่วยงานภาครัฐ ชื่อบริษัทที่เสนอราคา สถานที่ โครงการต่างๆ รวมทั้งสามารถค้นหากำหนดขอบเตการค้นหาให้แคบลง เช่น ปีงบประมาณ จะปรากฎข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลย้อนหลัง ทั้งนี้มีช่องทางเปิดให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคเอกชนนำไปประมวลผลเป็นเรื่องอื่นๆได้

ทั้งนี้ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยนั้น มีความละเอียด นอกจากระบุจำนวนเงินภาษีที่ใช้ไปกับโครงการใดบ้างแล้ว ยังแสดงแผนที่ตำแหน่งของโครงการ วันที่ลงนามในสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา และชื่อของผู้ชนะการประกวดราคาของโครงการ ที่สำคัญประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วย

“รัฐบาลมีความตั้งใจและจริงใจ ที่จะเปิดเผย ความโปร่งใส เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้ภาษีของภาครัฐได้ทั้งระบบ ว่านำไปทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุด และจะพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ลบล้างคำถามที่ว่าภาษีไปไหน หรือเสียภาษีไปแล้วก็นำไปทำอะไรกันบ้าง ให้หมดไป”น.ส.ทิพานัน กล่าว