พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2586

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแต่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

91f7cc45d0ac049f5d6f719d1a507285.jpg

โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จะมีการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต และตรวจ ATK ณ มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว) จำนวนบัณฑิตประมาณ 1,781 ราย (ไม่รวมญาติบัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดี) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. โดยประมาณ
b0469d696d6fc159648674e2a1d3a09e.jpg
470e27d1d013d90c632fda5cfd7dd05b.jpg
2df2f9a231e800afd28ba17db481e0e5.jpg
77ae7170ae67633032b06f48be7b95d0.jpg